Ser du mæ?

Barn som lever med foreldre som strever med psykiske vansker, rus eller opplever vold i hjemmet har behov for å bli sett og få den hjelpen de trenger. Vi har utviklet denne nettsiden for å gi en oversikt over tilbudene vi har i Bodø kommune.   

 

Er du familie, venn eller nabo?

 

Er du fagperson?

 

Er du barn eller ungdom? Har du det vanskelig?

 

Familiesenter

er en koordinerende enhet for barn som pårørende.

Modellkommuneforsøke - lite bilde

Det er en tverrfaglig virksomhet som arbeider for å gi et helhetlig tilbud til familier med barn i alderen 0-12 år.

Les mer om familiesenter her.