Du er her:

Lovverket lenket opp mot relevante paragrafer for målgruppa

Lovverket lenket opp mot relevante paragrafer for målgruppa barn av rusavhengige og/eller psykisk syke foreldre.

Barnehageloven

Forvaltningsloven

Helsepersonelloven

Opplæringsloven

Lov om barneverntjenester

Lov om barn og foreldre

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester