Du er her:

Kontaktinformasjon- ved bekymring for barn

Ansatte som jobber med barn opplever mange ganger at de blir bekymret for noen av dem. Her er kontaktinformasjonen til aktuelle etater og instanser som kan bidra eller svare på spørsmål.

BODØ KOMMUNE - KONTAKTINFORMASJON NÅR VI BEKYMRER OSS FOR BARN,

PRIMÆRT I ALDEREN 0 – 6 ÅR

Familiesentre:

Mørkved familiesenter, Bjørndalsveien 14, Tlf:75 55 57 60

Telefontid: 08.30 - 11.00 og 12.30 - 15.00

Rønvik familiesenter, Nordstrandveien 41, 2etg. Tlf:75 55 73 40

Telefontid: 08.30 - 11.00 og 13.00 - 15.00

Sentrum familiesenter, Jakhellngården, Sjøgata 15, 2.etasje Tlf:75 55 54 41

Telefontid: Mandag – torsdag 08.30 - 11.00 og 12.30 - 15.00

Tverlandet familiesenter, Tunet 8050 Tlf:75 55 73 70

Telefontid: 08.30 - 11.00 og 12.30 - 15.00

Koordinator for familiesentrene: Bjørg Apeland, Rådhuset

Tlf: 75 55 60 16/ 469 12 429  Bjorg.Apeland@bodo.kommune.no

 

Kommunepsykolog 0-6 år: Cathrine Hunstad-Ulriksen,

Kontorsted: Speiderveien 4, 3.etg. Tlf:75 55 60 84

Cathrine.hunstad-ulriksen@bodo.kommune.no

Kommunepsykolog 6-12 år: Linda Espenes

Kontorsted: Speiderveien 4, 3.etg. Tlf:75 55 60 63

Linda.espenes@bodo.kommune.no

Kommunepsykolog 12-18 år: Berit Sivertsen Sørvig

Kontorsted: Speiderveien 4, 3.etg. Tlf:75 55 60 80

Berit.sivertsen.sorvig@bodo.kommune.no

 

Barnehagekontoret: Lise Tronrud, barnehagesjef Tlf:75 55 50 16  Lise.tronrud@bodo.kommune.no

Barnevernstjenesten: Tlf:75 55 55 40 barnevernet@bodo.kommune.no

Tone Hilde Birkelund, barnevernleder Tlf: 75 55 55 19  Tone.Hilde.Birkelund@bodo.kommune.no

Familievernkontoret: Tlf:466 15 670 familievern.bodo@bufetat.no

Foreldreveiledning: kontakt familiesenter i aktuelt bostedsområde.

Flyktninghelsetjenesten: Flyktningkontoret, NAV bygget - 5.etg, Sjøgata 41-43, 8006 Bodø Tlf:75 55 40 30

Audun Kvale, leder Tlf: 75 55 40 50 Audun.Kvale@bodo.kommune.no

Grunnskolekontoret:

Tore Tverbakk, undervisningssjef Tlf:75 55 60 40   Tore.Tverbakk@bodo.kommune.no

Helsesøster/ jordmortjenesten: Inger Øvereng, leder Tlf:75 55 60 19 inger.overeng@bodo.kommune.no

Marit Lund Hansen, avdleder skolehelsetjenesten Tlf:75 55 60 90 marit.lund.hansen@bodo.kommune.no

Liv Kristin Olsen, fagkoordinator jordmortjenesten Tlf: 959 43 019  liv.kristin.olsen@bodo.kommune.no

Kommunal koordinator for ”Barn som pårørende” - når foreldre strever med sin psykiske helse, rus eller alvorlig somatisk sykdom. Kontakt familiesenteret i aktuelt bostedsområde eller familiesenterkoordinator Bjørg Apeland.

Krisesenteret: Tlf:75 55 58 90 krisesenteret@bodo.kommune.no

Kriseteamet: Tlf:75 55 41 70 /75 55 00 00

Oppfølgingstjenesten for psykisk helse og rus: Tlf:75 55 70 30

PPT - pedagogisk psykologisk tjeneste:

Evy Jeremiassen, fagleder Tlf:75 55 60 49 Evy.Jeremiassen@bodo.kommune.no

Ruskonsulent: Tlf:75 55 42 60

Rådgivningsgruppa - tverrfaglig gruppe, kan kontaktes ved mistanke om seksuelle overgrep, vold eller annen mishandling. Kontakt Barnevernstjenesten Tlf:75 55 55 40

Tverrfaglig team: kontakt familiesenter i aktuelt bostedsområde - råd og veiledning av fagpersoner dersom du er usikker på eller bekymret for barns utvikling.

Utekontakten: Tlf: 75 55 54 90 / 907 37 876

 

Nordlandssykehuset - psykiatri

Ambulant akutteam: Torunn Blokhus Tlf:75 53 44 47/ 900 18 579 el sentralbord: 75 53 40 00

Bup ( Barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk): Tlf:75 5018 00

LAR(legemiddelassistert rehabilitering): Tlf:75 55 41 70/ 75 54 24 63

Psykoseteamet: Agnete Sollihaug Tlf:75 50 17 15/ 993 028 49 el sentralbord: 75 53 40 00

Regionalt senter for spiseforstyrrelser: Ekspedisjon: Tlf:75 50 10 81

Rusteamet: Tlf:75 53 49 09

Vop (Voksenpsykiatrisk poliklinikk): Tlf:75 5017 00

 

Er du i tvil om du skal gjøre noe, hva du bør/kan gjøre, eller hvor du skal henvende deg, kan du ta kontakt med koordinator ved et av familiesentrene for å drøfte din bekymring.

Oppdatert  16.01.15