Du er her:

Aktuelle hjelpetiltak i kommunen

Ansvarsgruppe

ASQ

Babymassage - Rønvik familiesenter

Tlf: 90681198

laura.hammar@bodo.kommune.no

Barnevern -eks på hjelpetiltak: besøkshjem, barnehage, skolefritidsordning, råd og veiledning, støttekontakt.

Bratten aktivitetspark - et moderne ”crossover-anlegg”. Det består av en rekke aktivitetsanlegg og -tilbud

Bryt Voldsarven- forebyggende  kurs for vordende foreldre eller småbarnsforeldre som selv har vokst opp i familier med vold. Kontakt Bjørg Apeland for nærmere informasjon.

 

Circle of cecurity - veiledningsgruppe

EPDS- et kort screeningsverktøy for å oppdage fødselsdepresjon hos kvinner som nylig har fått barn.

Foreldreveiledning

Følelsesmessige forandringer ved graviditet, fødsel og barseltid

Individuell plan

Kontaktinformasjon

Kontaktperson for barnet

Koordinator barn som pårørende

NBO- newborn behavier observation. •Relasjonsbyggende verktøy: primære mål å fremme og utdype foreldre-barn relasjonen

Oppfølging fra barnefysioterapeut

Oppstartsamtalen i barnehage

Samtaleterapi

Støttekontakt

Støttesamtale - ekstra konsultasjon hos jordmor eller helsesøster ved behov.

Tirsdagstreffet

Tweak - kartlegging av gravides alkoholvaner før og i svangerskapet.

Urolige spedbarn

Åpen barnehage