Du er her:

Rapporter, handlingsplaner, politiske planer og ulik informasjon om barn som pårørende

Barn som pårørende - Helse Norge- den offentlige helseportalen

Barn som pårørende i Helse Nord

Barn som pårørende - om å være foreldre. Når noen i familien er syke eller ruser seg påvirker det hele familien. Brosjyre på 15 språk

"Barnespor" -

Barnespor er et hefte som tilbyr konkrete verktøy, råd og tips til helsepersonell om barnas situasjon. Målgruppen for heftet er alle som er i kontakt med foreldre med rusproblemer og/eller psykiske vansker. Barnespor utgis av Kompetansesenter rus – Midt-Norge i samarbeid med Helsedirektoratet.

 

Barndommen kommer ikke i reprise - BLD

Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014–2017)

 

Hvem kan hjelpe Jesper?

Ansatte i barnehagene møter daglig barn som har det vanskelig. Det er ikke alltid like enkelt å vite hva en skal gjøre med bekymringene sine.
Noen har kanskje vært bekymret lenge? Uten egentlig å vite om andre som også har vært det. Med utgangspunkt i historien om Jesper har vi utviklet verktøy for barnehageansatte slik at det skal bli lettere å gjøre noe med denne bekymringen, og hjelpe hvert enkelt barn

 

Helsedirektoratet "Barn som pårørende" is-5/2010

Mor er syk, Far er syk

 

Handlingsplan for bekjempelse av"Vold i nære relasjoner" Bodø kommune

 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan Bodø kommune 2011-2016

Ungsinn.no - virksomme tiltak for barn og unges psykiske helse. En kunnskapsdatabase på nett.

En oversikt over tilgjengelige ressurser - til deg som jobber med flyktninger og/eller asylsøkere i din arbeidshverdag