Du er her:

Avvik- klagegang

Alle har rett til å klage hvis man ikke får den hjelpen man har krav på. Det er viktig å bruke retten til å klage hvis man føler seg oversett eller forbigått, og ikke kommer videre i en sak være seg ang barn eller voksne. Gå inn på aktuell etat sine nettsider og undersøk der hvordan du går frem. Er det vanskelig å finne frem kontakt lederen i aktuell tjeneste. Du har også mulighet til å kontakte pasientombudet eller fylkesmann.