Du er her:

Avvik - klagegang

Hver enkelt etat har sine retningslinjer for rapportering av avvik. For kommunalt ansatte se Kvalitetslosen eller se i etatens prosedyrer. Er du i tvil om hva du skal gjøre ta det opp med din nærmeste leder. For private aktører undersøk prosedyrer for ditt arbeidssted. Det er viktig å huske på at alle har rett til å klage på manglende hjelp av andre etater og prosedyrer som ikke blir fulgt.